Sunday 30 May 2021

Recruitment of various post in CSIR-National Metallurgical Laboratory (NML)

Recruitment of various post in CSIR-National Metallurgical Laboratory (NML)

  •              B. Tech equivalence are BE / B. Tech / BSc(Engg.) and others •              M. Tech equivalence are ME / M. Tech / MSc(Engg...

Saturday 29 May 2021

 ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ

ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ

  ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ  - ಡಾ. ಸಿ.ಆರ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಓದುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆ...

Friday 28 May 2021

Recruitment of  various post in SPICES BOARD (Ministry of Commerce & Industry, Govt.of India)

Recruitment of various post in SPICES BOARD (Ministry of Commerce & Industry, Govt.of India)

  Last date for receiving applications is 18th June, 2021. Date/time  and  venue    of  written  test  :  Date/time  and  venue  of    writt...

Thursday 27 May 2021

ಶಾಲಾ ಸಂಘಗಳು

ಶಾಲಾ ಸಂಘಗಳು

 14. ಶಾಲಾ ಸಂಘಗಳು   ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಾರದ್ದನ್ನು ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ ಎಂಬ ಉಕ್ತಿಯು ಸಂಘದ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ...

Wednesday 26 May 2021

Recruitment of various post in REQUIREMENT OF CIVIL & ARCHITECTURE EXPERTS/ PROFESSIONALS ON LONG TERM CONTRACTUAL BASIS

Recruitment of various post in REQUIREMENT OF CIVIL & ARCHITECTURE EXPERTS/ PROFESSIONALS ON LONG TERM CONTRACTUAL BASIS

  -  Candidates holding preferable qualification, i.e. PG Degree, shall be given two years relaxation in total experience. -  Candidate shou...

Tuesday 25 May 2021

 ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ

ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ

 ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಾಯ-2. ವ್ಯವಹಾರ – ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. ವ್ಯವಹಾರದ ಅರ್ಥ: ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪೂರೈಸುವ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ...

Monday 24 May 2021

Recruitment of  various post in ARMY PUBLIC SCHOOL BOLARUM

Recruitment of various post in ARMY PUBLIC SCHOOL BOLARUM

 ANTICIPATED VACANCIES  OF ADHOC TEACHERS AND ADMINISTRATIVE STAFF 2021 - 2022 ARMY PUBLIC SCHOOL BOLARUM, SECUNDERABAD 500087 INVITES APPLI...

Sunday 23 May 2021

ಕ್ರಿ.ಶ 9ರಿಂದ 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಭಾರತ

ಕ್ರಿ.ಶ 9ರಿಂದ 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಭಾರತ

ಅಧ್ಯಾಯ-03 ಕ್ರಿ.ಶ 9ರಿಂದ 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಭಾರತ ರಜಪೂತರು  ಗುರ್ಜರ ಪರತಿಹಾರರು, ಗಹಡ್ವಾಲರು, ಪಾರಮಾರರು, ಚೌಹಾಣರು, ಸೋಲಂಕಿಯರು ಮತ್ತು ಚಂದೇಲ ರಜಪೂತ ಮನೆತನಗಳು ಉತ್ತರದ...

Saturday 22 May 2021

Recruitment of various post in GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE JAMMU

Recruitment of various post in GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE JAMMU

  Time & Place: 24-05-202L Committee Room Govt. Medical College, Jarnmu at 11 AM The eligible candidates are advised to bring the self a...

Friday 21 May 2021

ಸಾಕ್ಷರತೆ ದೀಪ ಜಿಮ್ಮಿಯೆನ್

ಸಾಕ್ಷರತೆ ದೀಪ ಜಿಮ್ಮಿಯೆನ್

ಸಾಕ್ಷರತೆ ದೀಪ ಜಿಮ್ಮಿಯೆನ್ - ಸುರೇಶ ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಹೆಣ್ಣೊಂದು ಕಲಿತರೆ ಶಾಲೆಯೊಂದು ತೆರೆದಂತೆ, ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಶಕ್ತಿ, ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿನ ಸಹಿ ಬಾಳಿಗೆ ಕಹಿ ಮೊದಲಾದ ಘೋಷವಾಕ್ಯಗಳ...